Ben nâng rửa xe máy bàn nâng không khóa gài

1,850,000

  • Công suất nâng tối đa: 200Kg
  • Áp suất hơi: 8 – 10 kg/cm2
  • Chiều cao tối đa: 38cm
  • Kích thước tổng thể: 50cm
  • Bàn nâng không khóa gài